g2019-046-u-000

21u. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Интраоперативна находка. Транспозиционна –напредваща пластика. Адаптация на раневите ръбове. Проф д-р Георги Чернев, 2020.