g2019-046-v-000

21v. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Постоперативна находка. Транспозиционна –напредваща пластика, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.