g2019-046-x-000

21x. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Постоперативна находка. Транспозиционна –напредваща пластика. Проф д-р Георги Чернев, 2020.