g2019-047-m-000

22m. Пациент с акне инверза и пилонидална криста. Хирургичен подход. Интраоперативна находка. Поетапно ексцизия на пилонидалния синус в дълбочина. Визуализиране на опашната кост. Проф д-р Георги Чернев, 2020.