g2019-047-m-000

22m. Пациент с акне инверза и пилонидална криста. Хирургичен подход. Интраоперативна находка. Поетапно ексцизия на пилонидалния синус в дълбочина. Визуализиране на опашната кост, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.