g2019-047-n-000

22n. Пациент с акне инверза и пилонидална криста. Хирургичен подход. Интраоперативна находка. Поетапно ексцизия на пилонидалния синус в дълбочина. Ексцидат, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.