g2019-048-e-000

23e. Рак на кожата в областта на лицето: базоклетъчен карцином в областта на назолабиалната гънка. Състояние след отстраняване на първичния тумор в дълбочина под формата на овална ексцизия. Формиране на триъгълник в проксимална посока, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.