g2019-048-g-000

23g. Рак на кожата в областта на лицето: базоклетъчен карцином в областта на назолабиалната гънка. Състояние след отстраняване на първичния тумор в дълбочина под формата на овална ексцизия. Транспозиция на триъгълното ламбо в дистална посока. Проф д-р Георги Чернев, 2020.