g2019-051-r-000

26r. Рядък пациент на Онкодерма с CD-30 позитивен Granulomatous slack skin mycosis fungoides на кожата в аксилите двустранно, като паралелно с това се установява саркоиден тип реакция в глутеалната област и увеличени аксиларно вдясно лимфни възли. Стартирано лечение с Brentuximab vedotin. Постоперативна находка след взимане на биопсия от глутеална област, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.