g2019-052-a-000

27a. Рак на кожата- базоклетъчен карцином, разположен между очите и третиран погрешно посредством електродисекаж. Предоперативна клинична находка, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.