g2019-052-e-000

27e. Рак на кожата- базоклетъчен карцином, разположен между очите и третиран погрешно посредством електродисекаж. Предоперативна клинична находка, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.