g2019-052-g-000

27g. Рак на кожата- базоклетъчен карцином, разположен между очите и третиран погрешно посредством електродисекаж. Интраоперативна клинична находка. Поетапна резекция на тумора във всички посоки, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.