g2019-052-i-000

27i. Рак на кожата- базоклетъчен карцином, разположен между очите и третиран погрешно посредством електродисекаж. Интраоперативна клинична находка. Поетапна резекция на тумора във всички посоки. Проф д-р Георги Чернев, 2020.