g2019-052-m-000

27m. Рак на кожата- базоклетъчен карцином, разположен между очите и третиран погрешно посредством електродисекаж. Интраоперативна клинична находка. Поетапна резекция на тумора във всички посоки. Адаптация на раневите ръбове посредством отпрепариране в дълбочина и затваряне на кожата над оперативната рана в едната част над дефекта, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.