g2019-052-n-000

27n. Рак на кожата- базоклетъчен карцином, разположен между очите и третиран погрешно посредством електродисекаж. Интраоперативна клинична находка. Поетапна резекция на тумора във всички посоки. Адаптация на раневите ръбове посредством отпрепариране в дълбочина и затваряне на кожата над оперативната рана в едната част над дефекта. Проф д-р Георги Чернев, 2020.