g2019-052-t-000

27t. Рак на кожата- базоклетъчен карцином, разположен между очите и третиран погрешно посредством електродисекаж. Интраоперативна клинична находка. Поетапна резекция на тумора във всички посоки. Адаптация на раневите ръбове посредством отпрепариране в дълбочина и затваряне на кожата над оперативната рана в противоположната част над дефекта. Изрязване на тесен улей по гърба на носа с оглед по-добра адаптация на раневите ръбове и запазване на формата на носа. Проф д-р Георги Чернев, 2020.