g2019-052-v-000

27v. Рак на кожата- базоклетъчен карцином, разположен между очите и третиран погрешно посредством електродисекаж. Заличаване на дефекта по гърба на носа посредством единични кожни шевове. Непосредствена постоперативна клинична находка, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.