g2019-052-w-000

27w. Рак на кожата- базоклетъчен карцином, разположен между очите и третиран погрешно посредством електродисекаж. Постоперативна клинична находка 2 месеца по-късно. Проф д-р Георги Чернев, 2020.