g2019-052-x-000

27x. Рак на кожата- базоклетъчен карцином, разположен между очите и третиран погрешно посредством електродисекаж. Постоперативна клинична находка 2 месеца по-късно, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.