g2019-052-y-000

27y. Рак на кожата- базоклетъчен карцином, разположен между очите и третиран погрешно посредством електродисекаж. Постоперативна клинична находка 2 месеца по-късно, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.