Проф. Д-р Георги Чернев

1. Академична длъжност: Професор
2. Научна степен: Професор по медицина
3. Националност: българска
4. Дата на раждане: 20 февруaри 1974
5. Месторождение: София
7. Телефон за контакти: GSM 00359 885 588 424
8. Квалификация и професионална реализация:
8.1. Медицинска академия София, Александровска болница 1993 – 1996 •  Медицина.
8.2 Медицински университет Берлин , Campus Benjamin Franklin (UKBF), 1996 – 2001 • Медицина.
8.3 Докторант към Университетска болница Бенджамин Франклин, Медицински Факултет, отделение по дерматология, венерология и алергология (University Hospital Benjamin Franklin 2001 – 2002), Германия.
8.4 Специализант по дерматология и венерология към Университетска болница Бенджамин Франклин, медицински факултет, отделение по дерматология, венерология и алергология (University Hospital Benjamin Franklin 2002-2003), Германия.
8.5. Докторант към Университетска болница Бенджамин Франклин, медицински факултет, отделение по дерматология, венерология и алергология (University Hospital Benjamin Franklin 2003 – 2005, Skin Cancer Сenter Charitė Berlin ), Германия.
8.6 Специализант по дерматология и венерология към отделение по дерматология, венерология, алергология и имунология Десау, академична учебна болница към Университета „Мартин Лутър“, Хале/Витенберг (2004/2006), Германия.
8.7 Научно изследователска дейност в областта на дерматоонкологията, защита на дисертационен труд на тема- „Прогностична значимост на инхибиторите на клетъчния цикъл и про- и антиапоптозните маркери при пациенти с малигнен меланом в стадий 2а“, медицински факултет, Александровска болница, катедра по дерматовенерология (2006/2007).
8.8 Асистент в клиника по дерматология, венерология, алергология, пулмология и детска педиатрия, Кюлунгсборн (2007/2008), Германия.
8.9 Специалист по кожни и венерически болести (2008).
8.10 Специалист по кожни и венерически болести, Многопрофилен център по дерматология и хирургия, поликлиника по дерматология, венерология и дерматохирургия Кирхайм, Баден Вюртемберг, Германия (2008/2010).
8.11 Доцент по кожни и венерически болести, Тракийски Университет, Медицински Факултет, отделение по кожни и венерически болести, УМБАЛ Стара Загора, България (2010-2011).
8.12 Доцент по кожни и венерически болести, Софийски университет, поликлиника по дерматология и венерология, Университетска болница Лозенец (2011-2016), София, България.
8.13 Професор доктор Георги Чернев е избран за Професор по договор в Университета G.Marconi в Рим за учебната 2015-2016 година.
8.14 От Март 2016 Георги Чернев е официално избран за  професор по дерматология и венерология към Министерски институт (МВР), Министерство на вътрешните работи, Отделение по дерматология, венерология и дерматологична хирургия.
9. НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ на български Дерматоонкология, дерматохирургия, булозни дерматози, пемфигус, автоимунни дерматози, саркоидоза, меланом, HPV – инфекции, дерматоскопия, лихеноидни дерматози, молекулна мимикрия.
10. ПУБЛИКАЦИИ
Над 320 реални публикации в наши и международни списания.
Над 35 постера в международни конгреси.
Референт  в следните списания:
1. Dermatology Research and Practice
2. Journal of Cutaneous Pathology
3. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology
4. Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology
5. Archives in Dermatological Research
6. Turkey Journal of Medical Sciences
7. Clinical and Experimental Dermatology
8. International Journal of Infectious Diseases
9. Photomedicine and Laser Surgery
10. Еuropean Journal of dermatology
11. World Journal of Dermatology
12. Wiener Medizinische Wochenschrift
13. Dermatological Review (Bulgarian)
14. Acta Dermatovenerologica croatica
15. Journal of Dermatological Case Reports
16. World Journal of Surgical Oncology
17. International Journal of Dermatology
18. Minerva Chirurgica
19. International Journal of Agricultural Sciences
20. Journal of Medical Case Reports
21.  British journal of clinical pharmacology
22. Australasian Journal of Dermatology
23. Clinical Research in Dermatology
Член в следните организации:
1. Българско Дерматологично дружество (Bulgarian Dermatologic Society)
2. Съюз на Българските Медицински дружества (Union of the Bulgarian Medical Societies)
3. Атлантическо Европейската Средиземноморска Академия на Медицинските Науки (Atlantic-Euro-Mediterranean Academy of Medical Sciences /AEM AMS/ )
СТЕПЕН НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Немски – перфектно, английски – добре, български -отлично
Languages: German- perfect, English good, Bulgarian