130

62f) Пациент с улцеративна форма на HPV-56 асоцииран баланит (доказан с PCR в лаборатория ГЕНИКА)със съмнение за преминаване в еритроплазия на Queyrat. Планирана терапия с Aldara. 2013, дерматологична практика доц. Чернев.