284

123b. Пациент, представен конзилиарно след проведена ротационна пластика (отделение по пластична и реконструктивна хирургия, град Русе) в областта на главата и последвал рецидив на спиноцелуларен карцином, 2013, Дерматологична практика Доц д-р Г. Чернев.