285

123c) Пациент, представен конзилиарно след проведена ротационна пластика (отделение по пластична и реконструктивна хирургия, град Русе) в областта на главата и последвал рецидив на спиноцелуларен карцином. 2013, дерматологична практика доц. Чернев.