294

129d. 50 годишна пациентка със съмнение за нодуларен малигнен меланом в областта на гърба, развил се на базата на вроден меланоцитен невус. Предоперативна находка, 2013, Дерматологична практика Доц д-р Г. Чернев.