353

155c. Дермален меланоцитен невус разположен върху доброкачествен кожен тумор (кератокиста). Постоперативна находка непосредствено след отстраняване на конците, 2013, Дерматологична практика Доц д-р Г. Чернев.