353

155c) Дермален меланоцитен невус разположен върху доброкачествен кожен тумор (кератокиста). Постоперативна находка непосредствено след отстраняване на конците. 2013, дерматологична практика доц. Чернев.