23

2j. Меланом на петата. Интраоперативна находка.Отстраняване на мастната тъкан в перитуморното пространство. Резекция на периоста и спиране на кървенето, 2015, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.