103

14d. Пациентка със съмнение за окуларен меланом и паралелно с това хистопатологично верифициран десмопластичен меланом на кожата.Постоперативна находка, 2015, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.