134

29c. Пациент с Т-клетъчен лимфом на кожата. Некротична лезия в областта на веждата. Непуерперален мастит вследствие на инфилтрация на тъканта с туморни клетки, 2015, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.