10200

43а Пациентка с вроден средно голям меланоцитен невус, нарастнал в рамките на бременността. Предоперативна находка, маркиране на резекционни полета. 2016, Проф. Д-р Г.Чернев.дисплазия. 2016, Проф Г. Чернев.