Биография

Проф. Д-р Георги Чернев

Д-р Георги Чернев завършва медицинa през 2001 г. в Американския университет „Бенджамин Франклин” Freie Universität в Берлин. След това кандидатства и бива одобрен за редовен докторант в катедрата по дерматология, венерология и алергология. През това време работи паралелно и като асистент-дерматолог в клиниката (2001-2004).

От 2004 г. до началото на 2006 г. е специализант в отделенията по дерматология, венерология, алергология и имунология в общинска болница Десау, Академична учебна болница към университета „Мартин Лутър” в областта Хале-Витенберг.

През 2007 г. защитава докторат в сферата на дерматологичната онкология към Медицинския Университет в София, Александровска болница и продължава специализацията си в отделенията по дерматология, венерология, алергология и детска пулмология в Кюлунгсборн, Германия.

Придобива специалността дерматология и венерология през 2008 г.

От 2008-2010 д-р Чернев активно работи за създаването и утвърждаването на поликлиниката по дерматология, венерология и дерматологична хирургия в Кирхайм, Германия.

През 2010 г. д-р Чернев получава академичната степен „Доцент” по дерматология и венерология към Факултета по медицина към Тракийския университет в Стара Загора, катедрата по дерматология и венерология.

От 2011 г. до 2016 г. той е и Доцент по дерматология и венерология в поликлиниката на Университетската болница Лозенец, академична учебна болница на Софийския Университет ʺСвети Климент Охридски.ʺ
От 2013, Проф Г. Чернев е основател и собственик на клиника ОНКОДЕРМА- поликлиника по дерматология, венерология и дерматологична хирургия, локализирана в центъра на София.

През 2015 година Георги Чернев е избран официално и за Професор по договор в Университета G.Marconi в Рим, направление дерматология и венерология за учебната 2015-2016 година.

През Март 2016, след спечелен конкурс той е избран за професор и началник на клиниката по дерматология, венерология и дерматологична хирургия към Медицински институт на министерството на вътрешните работи (МВР-София), Университетска болница МВР.

От 2018 Професор д-р Георги Чернев е основател и председател на Българското Дружество по Дерматологична Хирургия/ БДДХ.

Интересите му са насочени в областта на дерматологичната хирургия, дермато-онкологията, и патогенезата на имунологично медиираните заболявания в дерматоимунологията.

Има 700 реални научни публикации в международни (и някои български) списания, сред които The Lancet, The New England Journal of Medicine, Mayo Clinic Proceedings и The Journal of Investigative Dermatology, The British Journal of Dermatology, The Journal of the European Academy of Dermatology, Dermatologic Therapy, JBRHA, Wiener medizinische Wochenschrift, Deutsche Medizinische Wochenschrift, Der Hautarzt etc., издател и съавтор на 3 книги, един международен Atlas of Dermatology, общо над 40 глави в книги с дерматологична тематика и е редовен участник на национални и международни форуми и конгреси по дерматология.