Биография

Проф. Д-р Георги Чернев

Георги Чернев завършва медицинското си образование през 2001 г. в Американския университет „Бенджамин Франклин” в Берлин. След това кандидатства и бива одобрен за докторант в катедрата по дерматология, венерология и Алергология към Университетът по Медицина „Бенджамин Франклин“ в Западен Берлин. През това време работи паралелно и като специализант-дерматолог в клиниката.

От 2004 г. до началото на 2006 г. е специализант в отделенията по дерматология, венерология, алергология и имунология в общинска болница Десау, Академична учебна болница към университета „Мартин Лутър” в областта Хале-Витенберг, Германия.

През 2007 г. защитава докторат в сферата на дерматологичната онкология към катедрата по Дерматология и Венерология в Александровска болница и продължава специализацията си в отделенията по дерматология, венерология, алергология и детска пулмология в Кюлунгсборн.

Придобива специалността дерматология и венерология през 2008 г.

От 2008-2010 д-р Чернев активно работи за създаването и утвърждаването на поликлиниката по дерматология и дерматологична хирургия в Кирхайм, Германия.

След проведен конкурс през 2010 г. д-р Чернев получава академичната степен „Доцент” по дерматология и венерология към Факултета по медицина към Тракийския университет в Стара Загора, катедрата по дерматология и венерология.

От 2011-2016 г. той е доцент по дерматология и венерология в поликлиниката на Университетската болница Лозенец – академична учебна болница на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

2013 г. е създадена частната дерматологична клиника ОНКОДЕРМА с насоченост дермато-онкология, дерматохирургия, инфекциозни дерматози, имунологични, генодерматози, редки и трудни за диагностициране дерматологични заболявания, локализирана в сърцето на столицата на улица „Генерал Скобелев“ 26, областта на така наречените „Петте кьошета“.

В рамките на интердисциплинарната международна колаборация Георги Чернев е избран официално за Професор по договор в Университета G.Marconi в Рим за учебната 2015-2016 година.

От Март 2016 Георги Чернев е избран официално за професор по дерматология и венерология към Медицински институт на МВР (Министерство на вътрешните работи).

Интересите му са насочени в областта на дерматологичната хирургия, дермато-онкологията, булозните и лихеноидните дерматози, саркоидозата, дермато-имунологията.