Дерматохистопатология

Дерматохистопатологията се определя като едно от най-важните звена при  диагностицирането на кожните болести.

При диагностични затруднения съществува възможност за дигитализация на микроскопските образи, архивирането им и осъществяване на допълнителни дерматопатологични консултации с редица чуждестранни клиники.

„Онкодерма“ работи в тясно сътрудничество с дерматопатологичните звена на  редица университетски клиники в Европа и Америка.

Дерматохистопатологичният сектор на практиката няма сключен договор с Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК) за взимане на биопсичен материал, обработка и консултация на хистологични препарати.