Дерматоскопия

Дерматоскопията представлява неинвазивен  метод за изследване на горните слоеве на кожата.

Използва се дерматоскоп, който представлява оптична  система снабдена с източник на светлина, даващ възможност за по-ясно и точно визуализиране на кожните новообразувания.

Методът е лесно приложим и се използва се основно при разграничаването на доброкачествени от злокачествени туморни образувания на кожата.