Презентации

Доклади (презентации на конгреси):

1. Ананиев Ю, Гълъбова М, Велев В, Карашмалъков А, Чернев Г. Ангиолимфоидна хиперплазия с еозинофилия- успешно лечение с хирургична ексцизия. Софийски дерматологични дни “ Проф. д-р Асен Дурмишев“, ХХ Научна конференция КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ И РЯДКО НАБЛЮДАВАНИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ, СЕСИЯ “ ГЕНОДЕРМАТОЗИ.СЪДОВИ ДЕРМАТОЗИ“.

2. Иванова К, Ананиев Ю, Чернев Г, Гълъбова М. Плоскоклетъчен карцином на езика- рядка находка в рамките на дерматологичния скрийнинг. Софийски дерматологични дни „Проф. д-р Асен Дурмишев“, ХХ Научна конференция КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ И РЯДКО НАБЛЮДАВАНИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ, СЕСИЯ “ ТУМОРИ НА КОЖАТА“.

3. Ананиев Ю, Чернев Г, Гълъбова М. Улцеративна лезия в ингвиналната област- рядък случай на метастазиращ плоскоклетъчен карцином с летален изход. Софийски дерматологични дни “ Проф. д-р Асен Дурмишев“, ХХ Научна конференция КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ И РЯДКО НАБЛЮДАВАНИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ, СЕСИЯ “ ТУМОРИ НА КОЖАТА“.

4. Онал Е, Ананиев Ю, Чернев Г, Гълъбова М. Базоцелуларен карцином с нетипична локализация и атипична клинична картина. Софийски дерматологични дни “ Проф. д-р Асен Дурмишев“, ХХ Научна конференция КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ И РЯДКО НАБЛЮДАВАНИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ, СЕСИЯ “ ТУМОРИ НА КОЖАТА“.

5. Tchernev G. Pathogenesis of cutaneous sarcoidosis- current state and future directions.  Основен доклад на сесията „Noninfectious Granulomatous Disorders:From Sarcoid to Foreign Body Granuloma „,  22nd World Congress of Dermatology (WCD 2011), Seoul, South Korea, 24.-29.5.2011, 13:30-15:30, Conference Room (South) – Rm. 317

6. Чернев Г, Зисова Л,  Пенев П, Танева Т, Ананиев Ю. VII Регионална дерматологична конференция – Велинград, 29 юни до 1 юли 2012 г. в гр. Велинград. Онихомикоза- модерни диагностични и терапевтични методи.

7.  TchernevG, Ananiev  J, Gegova A, Metodiev D, Taneva T. Presentation 118, Posttraumatic atypical fibroxanthoma- importance of the immunohistopathology for the correct clinical management. 32 Balkan Medical Week, 21-23 September, Nis, Serbia.

8. Tchernev G, Ananiev J. Presentation 042, Dangerous persistent ulcerative lesion in the inguinal area.  32 Balkan Medical Week, 21-23 September, Nis, Serbia.

9. Чернев Г, Ананиев Ю, Гълъбова М. Посттравматичен атипичен фиброксантом (AFX) –една клинична и хистопатологична дилема – Ноемврийски дерматологични дни и XIX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БДД XXI НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, Бургас, 11 октомври – 13 октомври 2012 г.

10. Зисова Л, Чернев Г, Неноф П. Онихомикоза- едно дерматологично предизвикателство.  Регионална дематологична конференция на Плевенския клон на БДД, Трявна, 23-25.11.2012.

11. Чернев Г, Танева Т, Ананиев Ю, Гълъбова М, Троние М. Атипичен фиброксантом- диагноза на изключване. Регионална дерматологична конференция на Плевенския клон на БДД, Трявна, 23-25.11.2012.

12. Чернев Г, Зисова Л, Кардосо ХК, Дурмишев Л, Ананиев Ю,  Гълъбова М, Патерсън Дж, Верма С, Волина У. Саркоидоза и потенциалната връзка с феномена на молекулната мимикрия.  Седмо издание на Националната научно-практическа конференция “Пролетни Варненски Дерматологични дни” 18-21 април, 2013 г, град Варна.

13. Чернев Г, Требинг Д, Гьоринг ХД,  Зубулис Хр. Улцериращ баланит- едно диагностично и терапевтично предизвикателство. Седмо издание на Националната научно-практическа конференция “Пролетни Варненски Дерматологични дни” 18-21 април, 2013 г, град Варна.

14. Чернев Г. Хиперпигментация с пери- и субунгвална локализация – рядък случай от клиничната практика. Седмо издание на Националната научно-практическа конференция “Пролетни Варненски Дерматологични дни” 18-21 април, 2013 г, град Варна.

15. Чернев Г. Метатипичен базоклетъчен карцином локализиран в областта на челото – успешно лечение посредством хирургична ексцизия. Седмо издание на Националната научно-практическа конференция “Пролетни Варненски Дерматологични дни” 18-21 април, 2013 г, град Варна.

16. Пехливанов Г, Чернев Г, Неноф П.  Д-р Йончо Неноф – Български дерматолог в Германия. Седмо издание на Националната научно-практическа конференция “Пролетни Варненски Дерматологични дни” 18-21 април, 2013 г, град Варна.

17. Nenoff P, Semkova K, Tchernev G. „Gefährlicher“ schwarz-grauer Fleck am Rücken kurz nach ungeschützer Sonnenexposition? Vortrag Berufsschule Podologie,  Leipzig 13.03.2013, 27.03.2013

18. Nenoff P,Tchernev G. Subunguales Hämatom oder malignes Melanom? Vortrag Berufsschule Podologie,  Leipzig 26.02.2013, 11.03.2013

19. Зисова Л., Добрев Х., Чернев Г., Чорлева К., Чапанова А., Вутова Н. Tinea incognito. Осма регионална дерматологична конференция, 10-12 май 2013, гр. Велинград, гранд хотел Велинград.

20. Периунгвален меланом или хематом – рядък случай от клиничната практика. Г Чернев, Ю Ананиев, П Неноф. Софийски дерматологични дни „Проф. Д-р Асен Дурмишев“, 22 Научна конференция КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ И РЯДКО НАБЛЮДАВАНИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ, СЕСИЯ „ТУМОРИ НА КОЖАТА“.

21. Пигментиран хемороидален възел като рядка манифестация на аноректален меланом. Г Чернев, Ю Ананиев, Р Горнев, С Филипов. Софийски дерматологични дни „Проф. Д-р Асен Дурмишев“, 22 Научна конференция КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ И РЯДКО НАБЛЮДАВАНИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ, СЕСИЯ „ТУМОРИ НА КОЖАТА“.

22. Повърхностно растяща форма на меланом на кожата лекуван успешно посредством хирургична ексцизия. Г Чернев, Ю Ананиев, Й Шалер. Софийски дерматологични дни „Проф. Д-р Асен Дурмишев“, 22 Научна конференция КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ И РЯДКО НАБЛЮДАВАНИ КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ, СЕСИЯ „ТУМОРИ НА КОЖАТА“.

23. Г Чернев. Ексулцериращ пигментиран тумор – едно диагностично и терапевтично предизвикателство. Регионална дерматологична конференция на Плевенския клон на БДД, Трявна, „ДЕРМАТОЛОГИЯ 2013 – АКЦЕНТИ И АНАЛИЗИ” 29.11-01.12.2013.

24. G Tchernev. Penile pigmented uncommon form of Buschke Loewenstein tumor with inguinal and intrabdominal metastases. Description of a case with a lethal outcome. Varna Spring Dermatological days,  8th National Scientific and Practical Conference 24-27 April, Varna, Bulgaria, 2014.

25. G Tchernev, V Bevelacqua, C Guarneri.  Acral lentiginous sunungual melanoma of digitum II  treated successfully  with amputation of the distal and middle phalanges: Description of a clinical case. Varna Spring Dermatological days,  8th National Scientific and Practical Conference 24-27 April, Varna, Bulgaria, 2014.

26. G Tchernev. Basal cell carcinoma in the area of the nasolabial fold- surgical treatment in a young lady. Varna Spring Dermatological days, 8th National Scientific and Practical Conference 24-27 April, Varna, Bulgaria, 2014.

27. G Tchernev, HD Göring. Melanoma, Spinalioma or simply Granuloma? Oral presentation. Varna Spring Dermatological days, 8th National Scientific and Practical Conference 24-27 April, Varna, Bulgaria, 2014.

28. G Tchernev. Anorectal melanoma in a haemorrhoidal nodule.  11 th Spring Symposium TRADITION& INNOVATION, EADV Belgrade, Serbia, 22-25 May, 2014.

29. G Tchernev.  HEMATOMA OR MELANOMA ? The Second  International conference on Radiation and Dosimetry in Various fields of Research. 27-30 May, NIS, Serbia, 2014.

30. G Tchernev, K Semkova.  SUPERFICIAL SPREADING MALIGNANT MELANOMA- COMPLETE REMISSION AFTER SURGICAL EXCISION. The Second  International conference on Radiation and Dosimetry in Various fields of Research. 27-30 May, NIS, Serbia, 2014.

31. G Tchernev, S Philipov. PENILE PIGMENTED TUMOUR –UNCOMMON CLINICAL PRESENTATION: A CASE REPORT. The Second  International conference on Radiation and Dosimetry in Various fields of Research. 27-30 May, NIS, Serbia, 2014.

32. G Tchernev, S Philipov. АNORECTAL MALIGNANT MELANOMA IN A HAEMORRHOIDAL NODULE. The Second  International conference on Radiation and Dosimetry in Various fields of Research. 27-30 May, NIS, Serbia, 2014.

33. Tchernev G, Chokoeva AA, Philipov S. Wrong melanoma thickness measurment in patient with melanoma: to check it or to leave it? 17th National Scientific and Practical Conference 28-30 November, Triavna , Bulgaria, 2014.

34. Chokoeva AA, Tchernev G. Conjunctival malignant melanoma. 17th National Scientific and Practical Conference 28-30 November, Triavna , Bulgaria, 2014.

35. Tchernev G, Chokoeva AA, Philipov S, Pehlivanov G, Ananiev U.  Primary cutaneous angiomyolipoma of the helix- successful surgical approach. Varna Spring Dermatological days,  9th National Scientific and Practical Conference 24-27 April, Varna, Bulgaria, 2015.

36. Tchernev G, Chokoeva AA, Philipov S, Pehlivanov G, Ananiev U. Superficial spreading melanoma On the back- diagnostic and therapeutic problems: Case report. Varna Spring Dermatological days,  9th National Scientific and Practical Conference 24-27 April, Varna, Bulgaria, 2015.

37. Tchernev G, Chokoeva AA, Ananiev U, Pehlivanov G, Philipov S, Wollina U. Problematic metatypical basal cell carcinomas on the head-optimal surgical options. Varna Spring Dermatological days,  9th National Scientific and Practical Conference 24-27 April, Varna, Bulgaria, 2015.

38. Chokoeva AA, Sivkova N, Belovezhdov V, Dobrev H, Zisova L, Tchernev G. Malignant melanoma of the conjunctiva- a unique surgical approach for a unique disease. Varna Spring Dermatological days,  9th National Scientific and Practical Conference 24-27 April, Varna, Bulgaria, 2015.

39. Chokoeva AA, Philipov S, Ananiev U, Tchernev G. Multiple primary melanomas in patients with sporadic and familial form of FAMMM Syndrome- report of two cases and attempt for comparative analysis. Varna Spring Dermatological days,  9th National Scientific and Practical Conference 24-27 April, Varna, Bulgaria, 2015.

40. Chokoeva AA, Philipov S, Ananiev U, Penev P, Pehlivanov G, Tchernev G. Clinical-pathological correlations- brownish colored spot on the breast- nevus or melanoma?  Varna Spring Dermatological days,  9th National Scientific and Practical Conference 24-27 April, Varna, Bulgaria, 2015.

41. Ananiev U, Chokoeva AA, Pehlivanov G, Tchernev G. Giant histiocytoma with tend to xantomatisation- surgical treatment in young female. Varna Spring Dermatological days,  9th National Scientific and Practical Conference 24-27 April, Varna, Bulgaria, 2015.

42. Ananiev U, Chokoeva AA, Philipov S, Pehlivanov G, Tchernev G. Dermatofibromyxoma of the inguinal fold, mimicking accessory mammilla: surgical treatment. Varna Spring Dermatological days,  9th National Scientific and Practical Conference 24-27 April, Varna, Bulgaria, 2015.

43. Tchernev G, Chokoeva A, Wollina U. Lifethreatening onychomycosis. Oral presentation. National scientific conference/Sofia – November Dermatological days 2015, Sofia, Bulgaria, 29.10-01.11.2015

44. Tchernev G, Chokoeva A, Wollina U. Genital and perianal located giant cutaneous tumour- a diagnostic and therapeutic dilemma. Oral presentation. Sofia – National scientific conference/November Dermatological days 2015, Sofia, Bulgaria, 29.10-01.11.2015

45. Tchernev G, Chokoeva A, Wollina U. Cutaneous angiomyolipoma- presentations of  a clinical case. Oral presentation. National scientific conference/ Sofia- November Dermatological days 2015, Sofia, Bulgaria, 29.10-01.11.2015

46. Tchernev G. Penile pigmented uncommon clinical presentation of Buschke Löwenstein tumor with inguinal and intraabdominal metastases: description of a clinical case with fatal final outcome. Oral presentation. National scientific and practical conference. 8 VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 24-27.04. 2014.

47. Tchernev G, Bevelacqua V, Guarneri C. Acral lentiginous subungual melanoma of the digitum II of the hand treated successfully with amputation of the distal and middle phalangeal bones: description of a clinical case. Oral presentation. National scientific and practical conference. 8 VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 24-27.04. 2014.

48. Tchernev G. Carcinoma basocellulare located in the area of the nasolabial fold: surgical approach in a young female patient. Oral presentation. National scientific and practical conference. 8 VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 24-27.04. 2014.

49. Tchernev G. Göring HD. Melanom, Spinaliom or simply…Granulom? Oral presentation. National scientific and practical conference. 8 VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 24-27.04. 2014.

50. Tchernev G, Chokoeva A, Wollina U. GSK- Unique case from the dermatological practice. Oral presentation. National scientific and practical conference. 10 VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 07-10.04. 2016.

51. Tchernev G, Chokoeva A, Wollina U. Nail change with surprising genesis. Oral presentation. National scientific and practical conference. 10 VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 07-10.04. 2016.

52. Tchernev G, Chokoeva A. Congenital melanoma. Oral presentation. National scientific and practical conference. 10 VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 07-10.04. 2016.

53. Ananiev J, Stamtov T, Chokoeva AA, Tchernev G. The different face of esophageal cancer. Oral presentation. National scientific and practical conference. 10 VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 07-10.04. 2016.

54. Tchernev G. Subungual located squamous cell carcinoma unmasked by a chronical onychomycosis. Oral presentation. National scientific and practical conference. VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 20-22.04. 2017.

55. Tchernev G. Melanoma affecting 2 interdigital spaces. Optimal surgical decisions? Oral presentation. National scientific and practical conference. VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 20-22.04. 2017.

56. Tchernev G. Heel melanoma with a fatal final outcome. Oral presentation.National scientific and practical conference. VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 20-22.04. 2017.

57. Tchernev G. Melanoma on the Chinese Dragons Tail? Oral presentation.National scientific and practical conference. VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 20-22.04. 2017.

58. Tchernev G. Subcutaneous located angiofibrolipoma of the back. Sporadical finding during the surgical management. Oral presentation.National scientific and practical conference. VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 20-22.04. 2017.

59. Tchernev G. Undermining approach in patients with basocellular carcinomas with different tumour locations: surgical approach and analysis of the postoperative results in 4 patients. Oral presentation. National scientific and practical conference. VARNA SPRING DERMATOLOGICAL DAYS, Varna, 20-22.04. 2017.

60. Tchernev G, Pidakev I, Lozev I. Acral lentiginous located melanoma with a fatal outcome.Oral presentation. XXVI November Dermatological Days, Sofia, 2-5.11.2017. National conference.

61. Tchernev G, Pidakev I, Lozev I. Interdigital located melanoma affecting simultaneously two interdigital spaces: first description in the medical literature. Oral presentation. XXVI November Dermatological Days, Sofia, 2-5.11.2017. National conference.

62. Stavrov K, Sapundjieva S, Patterson JW, Tchernev G. Fibroepithelioma of Pinkus. Oral presentation. XXVI November Dermatological Days, Sofia, 2-5.11.2017. National conference.

63. Sapundjieva S, Stavrov K, Patterson JW, Tchernev G. Subcutaneous located angiofibrolipoma. Description of a clinical case. Oral presentation. XXVI November Dermatological Days, Sofia, 2-5.11. 2017.National conference.

64. Sapundjieva S, Stavrov K, Philipov S, Grigorov Y, Tchernev G. Subungual located carcinoma spinocellulare. A diagnostic and therapeutic challenge. Oral presentation. XXVI November Dermatological Days, Sofia, 2-5.11. 2017.National conference.

65. Mangarov H, Patterson JW, Nikolaeva S, Tchernev G. Paraaxillary located ʺcomplexʺ basal cell carcinoma. Oral presentation. XXVI November Dermatological Days, Sofia, 2-5.11. 2017.National conference.

66. Yungareva I, Ivanova B, Tchernev G. Acquired non familial form of ulcero-mutilating bilateral acroosteopathy- Bureau-Barrière syndrome. Oral presentation. XXVI November Dermatological Days, Sofia, 2-5.11. 2017.National conference.