2024f

24f. Мултилокуларна туморна формация на шията, инфилтрираща кожата. Постоперативна находка. Цервикопекторална пластика. Адаптиране на раневите ръбове, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.