2046g

46g. Нанасяне на хидроксиапатит съдържащ цимент с оглед изравняване нa дефекта.Операция в кооперация с неврохирургичен екип. Пациент на дерматохирургична клиника Онкодерма, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.