2046g

46g Нанасяне на хидроксиапатит съдържащ цимент с оглед изравняване нa дефекта.Операция в кооперация с неврохирургичен екип. Пациент на дерматохирургична клиника Онкодерма, 2018, Проф Д-р Г. Чернев.