2046j

46j Постоперативен статус след адаптацията.Полагане на бактриграс и адаптацияа на раневите ръбове. Операция в кооперация с неврохирургичен екип. Пациент на дерматохирургична клиника Онкодерма, 2018, Проф Д-р Г. Чернев.