2053f

53f. Пациент с първичен нодуларен меланом в областта на коремната стена, развил се след прием на аспирин. Поетапно отстраняване на околотуморната тъкан в дълбочина. Проф. д-р Георги Чернев, 2018.