2060b

1b. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Престернално локализиран меланом- рак на кожата, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.