2061j

2j. Пациент с множествени епителиални кожни тумори (рак на кожата- базоклетъчни карциноми), част от които с метастазиращ характер (метатипични базоклетъчни карциноми). Локализация на кожните тумори- шия, рамене, гръб, лице, гърди. Хирургично лечение на рак на кожата (базоклетъчен карцином) при млад пациент. Проф. д-р Георги Чернев.