2065c

6c. Детенце с вродена бенка (невус) в непосредствена близост до долна устна. Интраоперативна находка. Хирургично отстраняване под обща наркоза, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.