2067h

8h. Пациент с напреднала локорегионална форма на рак на кожата- амеланотичен акрален меланом с частична вторична лентигинозна пигментация , възникнала на по-късен етап. Планиране границите на хирургичната резекция/ампутация, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.