2083o

24n. Доброкачествен кожен тумор в областта на гърба (атером). Стартиране на постепенно затваряне на раневите ръбове посредством подкожни и кожни съдове, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.