2086e

27e. Пациент със съмнение за мезенхимален тумор в областта на врата и кожен тумор (спиноцелуларен карцином) зад ухото. Планирано хирургично отстраняване в рамките на една оперативна сесия. Стартиране с първоначално изрязване на тумора в областта на врата, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.