2086s

27s. Пациент със съмнение за мезенхимален тумор в областта на врата и кожен тумор (спиноцелуларен карцином) зад ухото. Приключило хирургично отстраняване и на втория тумор, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.