2086s

27s. Пациент със съмнение за мезенхимален тумор в областта на врата и кожен тумор (спиноцелуларен карцином) зад ухото. Приключило хирургично отстраняване и на втория тумор. Проф. д-р Георги Чернев.