2091k

32k. Пациентка с рак на кожата (меланом) в непосредствена близост до лакътната става.
Реексцизия със съответното поле на хирургична сигурност. Интраоперативна находка при пациент с меланом, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.