2091k

32k. Пациентка с рак на кожата (меланом) в непосредствена близост до лакътната става.
Реексцизия със съответното поле на хирургична сигурност. Интраоперативна находка при пациент с меланом. Проф. д-р Георги Чернев.