2102h

43h. Пациент с множествени кожни тумори, третирани посредством електрокаутер. Остатъчни незарастващи рани в дълбочина и налични съмнения за резидуална туморна тъкан. Стартиране на отстраняването на лезията на гърба. Интраоперативна находка. Планирани реексцизии с допълнителна хистопатологична оценка. Проф. д-р Георги Чернев.