1019b

19b. Пациентка с базоклетъчен карцином в областта на назолабиалната гънка. Интраоперативен статус. И последвало затваряне на дефекта посредством разтегателна пластика, 2017, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.