g2019-025-h-000

25h. Пациент с гигантски кожен тумор в надключичната област-плоскоклетъчен карцином. Стартирало начално метастазиране в лимфните съдове около тумора, 2019, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.