g2019-046-a-000

21a. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Планирано хирургично лечение. Предоперативна находка, 2020, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.