g2019-046-b-000

21b. Рак на кожата зад ухото. Рецидивиращ базоклетъчен карцином зад ухото. Проведени в миналото неколкократни хирургични интервенции и лъчетерапия. Планирано хирургично лечение. Предоперативна находка. Проф д-р Георги Чернев, 2020.